ANUNŢ PUBLIC 11.04.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală şi a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, se supune consultării publice proiectul de investiţii  “Modernizarea si reabilitarea infrastructurii conexe de utilitate publica in scopul cresterii competitivitatii destinatiilor turistice in statiunea Eforie Sud”

Fişa cu descrierea proiectului de investiţii poate fi consultată la sediul Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud, la avizier sau pe site-ul Primariei www.primariaeforie.ro în perioada 12 aprilie – 15 mai 2017.

Propunerile, observaţiile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la proiectul de investiţii, se pot depune în scris la sediul Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud sau în format electronic pe adresa de e-mail secretariat@primariaeforie.ro până pe data de 15 mai 2017, ora 11,00.

În data de 15 mai 2017, ora 12,00 la Centrul de relaţii cu publicul din Strada Avram Iancu, Eforie Sud, se va organiza o intalnire împreună cu entităţile implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc.) privind finalizarea consultării publice şi a susţinerii cu investiţii ulterioare a proiectului ” Modernizarea si reabilitarea infrastructurii conexe de utilitate publica in scopul cresterii competitivitatii destinatiilor turistice in statiunea Eforie Sud”.

Primar

Serban Robert Nicolae

Fisa faleza.doc

Anunțul curent face parte din : Anunt Public
Sari la conținut