Anunt Public

privind rezultatul selecției partenerilor relevanți pentru Comitetului de elaborare, implementare și monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Urbană a Orașului Eforie 2021-2027

Echipa administrativă din cadrul Comitetului de elaborare, implementare și monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Urbană a Orașului Eforie 2021-2027, constituită prin Dispoziția Primarului nr. 309 din 26.09.2023, aduce la cunoștința publicului interesat, că în urma evaluării formularelor de candidatură, depuse de către partenerii relevanți din partea societății civile, mediului de economic și social de la nivel UAT oraș Eforie ce vor face parte din CEIM SDU Eforie, astfel au fost selectate următoarele candidaturi:

1. Consiliul Județean Constanța;

2. Asociația Forumul Artelor Vizuale (FAV);

3. Asociația Patronală „Eforia Turistica”;

4. Parohia Eforie Nord III- Biserica „Sf. Proroc Ilie Tesviteanul;

5. Organizația Patronală EFORIE;

6. Liceul Teoretic „Carmen Sylva”-Eforie Sud.

În termen de 3 zile de la data publicării prezentului anunț public, persoanele/entitățile/organizațiile interesate pot formula contestații cu privire la rezultatul procesului de evaluare și selecție, care să includă obiectul contestației și argumentele care susțin punctul de vedere al organizației cu privire la aspectele contestate.

Prezentul anunț se publică astăzi, 27.03.2024 pe site ul oficial al instituției la următorul link: https://www.primariaeforie.ro/a-n-u-n-t-p-u-b-l-i-c-2/

Anunțul curent face parte din : Anunt Public
Sari la conținut