selectie dosare concurs recrutare functie publica de referent, clasa III, grad profesional asistent- Compartiment Autorizare si Monitorizare Agenti Economici

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de referent , clasa III, grad profesional asistent din cadrul  Compartimentului Autorizare si Monitorizare Agenti Economici

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 C.I       28408/27.10.2021 ADMIS
2 M.M.   29419/08.11.2021 ADMIS -cu mentiunea depunerii cazierului judiciar pe parcursul desfășurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire
3 C.G.     29544/09.11.2021 ADMIS -cu mentiunea depunerii cazierului judiciar pe parcursul desfășurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 24.11.2021, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 3
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

      

 

Afisat azi, 12.11.2021, ora 13.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut